Training details

Doelgroep: Kinderen van 9 tot 12
Onderwerp: Agressieregulatietraining (ART)
Soort training: Groep

Aantal deelnemers: 6-10
Locatie: JUMP trainingen W.M. Dudokweg 14 in Heerhugowaard

Iedereen ervaart weleens boosheid of frustratie, maar voor sommige kinderen en tieners kan het lastig zijn om deze emoties onder controle te houden. 

Onze training is ontworpen om kinderen en tieners te helpen beter om te gaan met hun emoties middels Agressieregulatietraining (ART). Aan de hand van de SIM driehoek worden diverse modules behandeld. SIM staat voor Sociale Vaardigheden, Impulscontrole en Moreel Redeneren. 

Tijdens de training vergroten de kinderen hun sociale vaardigheden, waardoor ze hun grenzen eerder kunnen aangeven en op een andere manier hun doelen leren te bereiken. Dit omvat het samenwerken met anderen, het eerder bespreekbaar maken van zaken die hen dwarszitten en omgaan met beschuldigingen. 

Gedurende de training gaan de deelnemers twee keer een kickboksles volgen. Hierbij  leren ze om in een gecontroleerde omgeving hun impulsen te beheersen en ontwikkelen ze andere strategieën om met conflicten om te gaan. 

Middels effectieve trainingsmethoden zoals het Gedragsschema (RET) leren de kinderen hoe hun gedachten hun gedrag beïnvloeden. Vervolgens kunnen ze nieuwe denkpatronen aanleren om betere beslissingen te maken. De training helpt hen middels Agressieregulatie om zichzelf beter te begrijpen en grip te krijgen op hun emoties. 

Doelstelling

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers inzicht in hun eigen emoties en triggers. Ze kunnen beter samenwerken met anderen, grenzen eerder  aangeven en hebben de tools om escalatie van conflicten te voorkomen.

Onderwerpen

Module 1 – 75 minuten

  • Kennismaking <> Welke emoties zijn er en hoe herken je ze? Uitleg Emotiemeter. 

Module 2 – 75 minuten

  • Introductie SIM driehoek <> Wat zijn mijn triggers? 

Module 3 – 75 minuten

  • Introductie 5G model <> Ervaringen delen. 

Module 4 – 75 minuten

  • Terugblik op les 1 kickboksen <> Hoe geef ik mijn grenzen aan? 

Module 5 – 75 minuten

  • Samenwerken met anderen <> Wat als ik terugval in de oude ik? 

Module 6 – 75 minuten

  • Introductie Stoplichtmethode <> Impulsbeheersing 

Module 7 – 75 minuten

  • Terugblik op les 2 kickboksen <> Uitleg verbinding Hoofd, hart en buik 

Module 8 – 75 minuten

  • Voorbeelden 5G schema <> Het effect van gedachten en gedrag 

Interesse?

of een WhatsApp bericht